eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.57

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 32-33
Nummer: 57


<-Forrige . Indhold . Næste->

57.

24 Dec. 1618.

Fru Anne Bildes Gods skal sælges til hendes Gælds Afbetaling.

Til borgemester och raad wdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, eptersom os wnderdanigst er worden forberetted, att wdi affgangne fru Anne Bildis gaard wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn skall findis attskilligtt goudtz, som hinder haffuer thillhørtt, tha epterdj dett hindis geildnere er thill

V s.32

stor skade, att de en huer deraff iche bekommer deris ahnpartt, bede wy eder och wille, attj forskreffne goudtz lader fallbiude och thill huem det dyrest will bethalle aff hender och bortt selger och det forskreffne geildener thil beste, dog attj forskreffne geildener saadantt lader thilkiende giffue thillforne, att de sampttligen derom kunde forenis om samme goudtz enthen dennom alle thilbeste att selgis eller och emellom skiftis och deellis. Wdi lige maader bede wy eder och wille, attj forskreffne Anne Bildis gaard borttleyer och forpagtter den thilbeste, som thill samme gaardtt epter loug och rett kand werre thilberettigett. Datum Andttworskouff 24 decembris 1618.

Sæl. Tegn. XXI. 361.

V s.33

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 4 20:53:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top