eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.563

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 243-244
Nummer: 563


<-Forrige . Indhold . Næste->

563.

9 Marts 1642.

Indbyggerne skulle tilholdes til at give i Skat 2 p. C. af deres Rentepenge.

Til her Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at efftersom wi wore breffue for kort tiid forleden till alle stender her udj riget haffuer ladet udgaae, at de lige ued ridderskabbet til deris kiere fædernelands conservation och defension noget wille contribuere och vdgiffue, da bede wi eder och naadigst ville, at i borgerskabbet udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn tilholder, at de och wille til samme brug udgiffue toe slette daller aff huer hundrede, nogen af dennom enten hoes stillestaaendis eller paa rente udstaaendis haffuer. Iligemaade at j och tilholder wore tiennere, som dependere aff woris renterie, Holmen, Arsenal eller deslige, som under borgerskabbet iche resortere, at de och giffue toe daller aff huer hundrede, de paa rente udstaaendis

V s.243

haffuer, det i altsammen haffuer til pinsdag førstkommendis i det seeniste paa forordnede steder at leffuere. Hafniæ den 9 martij 1642.

Sæl. Tegn. XXVII. 278.

V s.244

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 08:36:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top