eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.562

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 243
Nummer: 562


<-Forrige . Indhold . Næste->

562.

17 Nov. 1641.

Om Udredningen af Drengeskatten.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom vi med woris elskelige Danmarchis rigis raads raad, beuilling och samtyche en dobbelt skatt haffuer ladet paabiude, huoraff halffparten til fastelauffn och den anden halffuepart til St. Johannis nu førstkommendis i det allerseeniste skall udgiffuis, da bede vi eder och naadigst ville, at [i] effter vort førrige breff til eder udganget anlangendis drengeskatten aff vor kiøbsted Kiøbenhaffn eder forholder och for samme drengeskat sexhundrede rix daller in specie, inden den tiid forskreffuet staar, til os elskelig Niels Trolle til Trolholmb, vor mand, tienner och embitzmand paa vor gaard udj Roskilde, leffuerer. Fulisbøttel den 17 novembris 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 250.

V s.243

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 08:33:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top