eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.559

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 242
Nummer: 559


<-Forrige . Indhold . Næste->

559.

29 Okt. 1641.

Raadmand Christen Bentsen skal hjælpes til Rette i Anl. af Skade, der er tilføjet hans Skibe af Biskajerne.

Til Eiler Wldfeld.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wid, at for os vnderdanigst haffuer ladet andrage os elskelig Christen Bentzen, raadmand udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huorledis hannom nogen tiid forleden stoer skade aff de Biscayer paa it hans skib er tilføyet, och endog hand lenge udj sagen haffuer ladet procedere, haffuer hand dermed iche kundet komme til endeligheed, w-andseet nochsom aff huis breffue och documenter, udj sagen dreffne ere, forfaris kand, at hand en retferdig sag haffuer at paastaae, vnderdanigst derfore denne voris naadigste forskriffuelse til dig begierendis, at hand aff dig derudinden til rette motte bliffue forhiulpen; thi bede vi dig och naadigst befale, at du forneffnte Christen Bentzen eller hans fuldmegtige det meeste dig mueligt er forhielper, at hand derudinden uederfaris den deell ret er, och at hand enten dermed ued domb kand komme til endelig endskab, eller och at du paa hans veigne med hans vederparter accorderer, som forsuarligt kand vere. Hafniæ 29 octobris 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 236.

V s.242

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 08:16:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top