eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.556

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 241
Nummer: 556


<-Forrige . Indhold . Næste->

556.

19 Okt. 1641.

Raadmand Peder Pedersen skal have sit Tilgodehavende.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at os elskelig Peder Pedersen, raadmand udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst os haffuer ladet tilkiende giffue, at hand anno 1627 os forstragte sølff for hundrede rixdaller, vnderdanigst begierendis, de hannom naadigst, effterdj hand dennom behøffuer, nu motte igien betalis, thi bede wi eder och naadigst wille, at i hannom forneffnte 100 rixdaller nu strax affbetaller och igien til eder annammer den handskrifft, affgangne her Claus Daae och Frantz Rantzoe hannom paa vore veigne derpaa giffuet haffuer. Hafniæ den 19 octobris 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 225.

V s.241

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 30 08:08:10 CEST 2003 16.05.2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top