eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.550

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 238
Nummer: 550


<-Forrige . Indhold . Næste->

550.

16 Juni 1641.

Om Anskaffelse af Vin og Brød til Holmens Kirke.

Til Erich Ottesen.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wid, at efftersom os elskelig mester Anders Andersen, sogneprest till Holmens kierche, vnderdanigtt lader andrage, huorledis der er giort en contract imellom hannom och os elskelig mester Niels Michelsen, førrige sogneprest till forneffnte Holmens kierche, anlangendis at forneffnte mester Niels Michelsen sin liffs tiid skulle niude den halffue part aff alt det v-uisse, sig udj Holmens sogen tildrage kunde, och paa det ald tuist och jrring, som aff slig v-uissis deeling foraarsagis, kunde forekommis, haffuer forneffnte mester Niels Michelsen offuerdraget sin andeell aff det v-uisse till forneffnte mester Anders Andersen, at hand derimod motte nyde det vicarie udj Lunde capitell, som er lagt till forneffnte Holmens kierche till vin och brød, och forneffnte mester Anders Andersen nu foregiffuer, at det kommer hannom temmelig høyt saadant at holde ued lige, da bede vi dig och naadigst ville, at du forneffnte mester Anders Andersen till viin och brød med at underholde aarligen 50 rixdaller in specie udaff de penge, som Holmens kierche paa rente haffuer, saa lenge mester Niels Michelsen leffuer, och iche lenger lader contentere och erligge. Hafniæ den 16 junij 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 191.

V s.238

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 21:08:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top