eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.55

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 32
Nummer: 55


<-Forrige . Indhold . Næste->

55.

19 Sept. 1618.

De Borgere, der have leveret ubrugelige Varer til Island, skulle tiltales.

Til borgemester och raad wdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att eptersom os wed woris comissarier, som wy nu nyligen haffde thill wortt land Island afferdigett, wnderdanigst er giffnen thilkiende, hourledis nogle aff borgerne her sammestedtz, som handell och kiøbmandskaff epter woris bewilling bruger paa forneffnte Island, haffuer wnderstaaet dennom attskillige wdygttige ware der heden att skiche, wore wndersaatter der sammestedtz iche thill ringe skade, saa och wdred deris skibe fra wloulige steder imod den bewilling, wy naadigst dennom giffuett haffuer, och wy nu naadigst haffuer befallett os elskelige Lauridtz Monsøn, wor fougitt her wdi forskreffne wor køibsted Kiøbenhaffn, samme borgere att skall thillthalle, da bede wy eder och wille, att naar forskreffne wor fougitt dennom for eder indsteffnendis worder, y da endeligen wden nogen dilation dømmer huad en huer deris bøder bør att werre, som sig i saa maader forholditt haffuer. Der med etc. Haffniæ 19 septembris 1618.

Sæl. Tegn. XXI. 338.

V s.32

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 4 20:48:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top