eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.548

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 237
Nummer: 548


<-Forrige . Indhold . Næste->

548.

12 Juni 1641.

Om Opgjørelse af hvad der er modtaget til den ny Kirkes Opbyggelse.

Til lensmendene offuer ald Danmarch.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wid, efftersom du tilforne haffuer bekommit woris naadigste befalling, at du till de nye kierchers opbyggelse, som her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn ere udj verch, en andeell penge aff alle kierchernis behold och forraad udj dit lehn skulle lade opberge och till os elskelig d. Thomas Finche och d. Niels Poffuelsen, professorer udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, fremskiche, som dem siden till samme bygning skulle anuende, da bede wi dig och naadigst ville, att du med forderligste dig imod os udførligen erchlerer, huad du aff samme penge allerrede haffuer fremskichet, saa och [aff] dennom, som med noget proustie udj dit lehn naadigst ere forlænte, forfarer, huad aff kiercherne under deris proustie liggende er annammet och fremkommet, och samme din vnderdanigste erklering om dette alt sammen udj voris cantzelie indskicher. Hafniæ den 12 junij 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 187.

V s.237

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 20:25:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top