eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.545

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 236
Nummer: 545


<-Forrige . Indhold . Næste->

545.

3 Maj 1641.

En Sag mellem Borgmester Jakob Madsen og Visitør Thomas Rasmussen skal paakendes af Admiralitetet.

Til admiralitetet i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Eftersom imellom os elskelig Jacob Madtzen, borgemester udj vor kiøbsted Christianshaffn, och Thomis Rasmusen, visiteur udj Flecherøen, er nogen tuist og v-enighed anlangendis tuende skibbe, forneffnte Thomis Rasmusen haffuer ladet arrestere aff forneffnte Jacob Madtzens och domb offuer dennom taget at vere forbrut, huorudinden forneffnte Jacob Madtzen formener sig v-ret at vere skeed och parterne paa begge sider vnderdanigst begierer sagen her neder at maae forekomme och derudinden sentenzeris, huis billigt och ret er, da bede vi eder och ville saa och hermed befale, at i parterne med det forderligste for eder indsteffner och effter huis for eder udj rette leggis samme sag anlangendis parterne imellom sententzerer och dømmer, som i agter at forsuare, ey agtendis den domb aff otte mend affsagt er, ti dersom den for sin tilbørlig dommere skulle indsteffnis, skulle det lenge vaare parterne paa begge sider till des støre penge spilde. Hafniæ den 3 maij 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 169-70.

V s.236

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 20:15:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top