eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.543

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 235-236
Nummer: 543


<-Forrige . Indhold . Næste->

543.

1 Maj 1641.

Den Residens i Roskilde, der er tillagt det Kanonikat, der er bevilget Borgmester Reinholt Hansen, maa sælges.

Til Roskild capittel.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskelig Reinholt Hansen, borgemester udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst giffuer tilkiende, huorledis hand der i vor kiøbsted Roskilde skall haffue en forfalden residentz, som hand med det canonicat, vi hannom naadigst med forlent haffue, bekommit haffuer, och foregiffuer samme residentz i mange aar at haffue uerit øde, saa ingeu caniche kunde derudj boe eller noget gott deraff haffue, vnderdanigst derfore begierendis, at samme residentz motte vorderis och selgis till huem den uill kiøbe; tha bede vi eder och naadigst ville, at i samme residentz lader vordere och selge till huem den vill haffue och meest

V s.235

derfore vill giffue, och siden huis penge, i derfore bekommer, lader anuende till den nye foretagne Regentzis bygning, som nu er udj verch till skolens discipler. Hafniæ den 1 maij 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 167.

V s.236

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 20:09:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top