eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.541

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 234-235
Nummer: 541


<-Forrige . Indhold . Næste->

541.

16 April 1641.

Johan og Gødert Bram skulle være Værge for 2 Børn i Køge.

Til Niels Trolle.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wid, at for os lader andrage os elskelige Jahan og Gødert Bram, borgere udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huorledis tuende borgere udj vor kiøbsted Kiøge ued naffn

V s.234

Suen Oluffsen och Jørgen Houschen skall vere deris affgangne systers effterlatte tuende smaae pigebørn[s] tilforordnede verger, och forneffnte Jahan og Gøder (!) Bram vnderdanigst giffuer tilkiende, huorledis de børnene foruden it halff hundrede slette daller, som dennom allene aarligen under skiffte er tillaugt, med ald videre vnderholding och bekostning wille forsørge, och deris verger dog alligeuell vergepenge tager, huorfore de vnderdanigst haffuer verit begierendis selff samme deris affgangne systerbørn[s] verge at motte vere, som effter lougen nest dertill ere, huilche och ingen vergepenge aff forneffnte ville annamme. Thi bede vi dig og ville, at du forneffnte Suend Oluffsen och Jørgen Huschen tilholder, at de forneffnte børns vergemaall fra dennom till forneffnte Jahan och Gødert Bram leffuerer, eragtendis det forneffnte børn mere profitlig at vere. Hafniæ den 16 aprilis 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 157.

V s.235

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 18:52:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top