eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.537

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 233-234
Nummer: 537


<-Forrige . Indhold . Næste->

537.

23 Feb. 1641.

Om Udvisning af en Bolig for Præsten ved Holmens Kirke.

Til her Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom os elskelig, hæderlig och wellærd her Anders Andersen, sogneprest till Holmens kierche udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, hoes os vnderdanigst om en residentz, som hand kunde iboe, haffuer ladett andholde, vnderdanigst foregiffuendis klocherens gaard, naar den noget bleff reparerit och forbedrett, dertill at skulle vere bequem, dersom klocheren igien derimod motte en aff skippere baaederne beuilgis at bekomme, da bede wi eder och naadigst wille, at i med flid forfarer, om samme gaard, som bemelte her Anders er begierendis, hannomb kand bliffue tienlig, eller och ued huad anden middell hand till en

V s.233

residentz kand forhielpis, huorpaa i siden eder med forderligste imod os vnderdanigst haffuer at erklere. Koldinghuus den 23 februarij 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 142.

V s.234

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 12:56:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top