eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.536

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 233
Nummer: 536


<-Forrige . Indhold . Næste->

536.

26 Jan. 1641.

Morten Petz faar Udvisning af Tømmer i Kronens Skove til sin Mølle.

Til Niels Trolle.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wid, efftersom wi naadigst haffue forundt Morten Pedtz, borger och induoner udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, en mølle at opsette, musqueter och pistoler lob paa at udbore, och hand vnderdanigst hoes os haffuer ladet andholde, wj hannom naadigst for betalling wille beuilge tømmer, som er tienlig till en welbom och till en axell till møllerhiulett i samme mølle, huortill giøris fornøden en temmelig eeg och en bøg; thi bede wi dig och naadigst wille, at du hannom aff vor och chronens skouffue till vort slott Kiøbenhaffn liggendis lader bekomme en eeg och en bøg, som till dett verch kand vere tienlig. Koldinghuus den 26 januarij 1641.

Sæl. Tegn. XXVII. 139.

V s.233

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 12:47:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top