eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.531

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 230-231
Nummer: 531


<-Forrige . Indhold . Næste->

531.

12 Dec. 1640.

Jakob Madsen har overdraget sin Fordring paa Kongen til Prins Christian.

Til alle trey rentemesterne.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom wi naadigst forfare Jacob Madtzen, borger och induoner udj wor kiøbsted Kiøben-

V s.230

haffn, at haffue effter affregningen med hannom udj wort renterj giortt att foedre fiorten tusende fire hundrede halffierdsindstyffue rixdaller x Sk. iij alb., huer daller till 96 skilling danske beregnet, och forneffnte Jacob Madtzen haffuer offuerdragit samme summa penge tili woris elskelige kiere søn den høybaarne første och herre her Christian, Danmarchis, Norgis, Wendis och Gottis vdualde prints, da bede vi eder och naadigst ville, at i samme penge effter haanden, efftersom penge udj woris renterie ankommer, lader till hans kierlighett erlegge, dog at udj agt haffuis, at folchene, som paa voris flode i foraaret brugis skall, iche formedelst penge bliffue beliggendis. Koldinghuus den 12 decembris 1640.

Sæl. Tegn. XXVII. 128.

V s.231

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor maj 29 08:49:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top