eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.52

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 30-31
Nummer: 52


<-Forrige . Indhold . Næste->

52.

4 Juli 1618.

En Skat paalægges til Grundlæggelse af Kristianshavn.

Schatte breffue udi Danmarch.

Christianus quartus. Hellse eder alle wore kierre thro wndersaatter, bønder och menige almue, ehuo i thiene eller thillhøre, som bygge och boe offuer ald N. lehnn, euindeligen met Gud och wor naade. Wiider, att eptersom wy naadigst haffuer for goutt ahnseett her paa wort land Amager en befestning att lade forferdige wor skibs flode, Thøghus, Slotted och den gamlle bye, som største magtt paaliggendis ehre, thill defension och forsichringh, tha epterdj thill desz behoff en mercheligh summa penninge will ahwendis och opgaa, foraarsagis wy (endog wy ellers gierne haffde dett gaaett forbj) eder som wore kierre thro wndersaatte (och dett epter worris ellskelige Danmarchis rigis raadtz bewilling och samthyche) om en mueligh hielp

V s.30

att lade besøge, huilchen i saa maade, som epterfølger, aff eder skall wdgiffuis och oppebergis. Etc. etc. etc. Giffuitt Haffniæ 4 julij 1618.

Sæl. Tegn. XXI. 323.

V s.31

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 4 20:33:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top