eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.503

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 221-222
Nummer: 503


<-Forrige . Indhold . Næste->

503.

9 Jan. 1640.

Foruden Sognepræst skal der beskikkes en Kapellan for Christianshavn.

Til D. Jesper.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at vi naadigst haffuer for gott andseet, at os elskelig, hæderlig och wellærd mester Erich Bredall, skolemester udj wor kiøbsted Nykiøbing udj Falster,

V s.221

skall vere sogneprest udj vor kiøbsted Christianshaffn, medens effterdj det hannomb alt for tuncht vill falde allene samme tienniste der at forrette, bede wi eder och naadigst wille, at i en studenter, som haffuer gode gaffuer, ordinerer, huilchen udj forneffnte wor kiøbsted Christianshaffn kand vere hans capellan och der prædiche paa dandske alle onsdage morgen saauell som alle søndage och andre festdage till afftensang, indtill saa lenge byen selff kand formaae at vnderholde en capellan, och skall samme pensoen, som dertill ordinerit worder, siden for alle andre forfremmis, till huillchen kald hand lougligen effter ordinantzen kand bliffue kaldett. Hadersleffhuus den 9 januarij 1640.

Sæl. Tegn. XXVII. 3.

V s.222

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons maj 28 19:41:50 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top