eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.501

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 221
Nummer: 501


<-Forrige . Indhold . Næste->

501.

13 Nov. 1639.

Kongen beder Rigsraadet om at bevilge Afgiften til Nyboder og den ny Bygning ved S. Anne Bro endnu i nogen tid.

Til Danmarchis rigis raad.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at efftersom wi for nogen tid siden med mennige Danmarchis rigis raads raad och samtyche naadigst haffuer for gott andseet till Bodsmends woningers opbyggelse for wor kiøbsted Kiøbenhaffn at lade paa biude en vis penge, som dertill skulle giffuis aff kreyer, skuder och prammer, saa och till den nye bygning ued St. Anne broe sammestedtz noget vist aff Fransk och Spansk salt, da effterdj samme bygninger iche saa letteligen och udj en kort tid ere at forferdige, och tiden nu till Philippi Jacobj førstkommendis er forfalden, begiere wi naadigst, at i fremdelis ville med de andre gode mend och raad endnu beuilge at opberge, huis der hid indtill beuilget haffuer verit, andseendis det riget kommer till synderlig gaffn och beste, och eder strax herpaa resolverer och eders resolution udj woris cantzelie indskicher. Hafniæ den 13 novembris 1639.

Sæl. Tegn. XXVI. 516-17.

V s.221

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons maj 28 19:23:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top