eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.497

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 219-220
Nummer: 497


<-Forrige . Indhold . Næste->

497.

20 Juni 1639.

Om Plankeværket om Hans Mandixens Have udenfor Vesterport.

Til borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Efftersom i vnderdanigst os haffuer ladet foredrage, huorledis Hans Mandixen, borger och induoner her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, skall imod eders forbud haffue fløtt hans planchuerch om hans haffue, hannomb uden for Vester port beuilgit er, megit lenger ud, end hand met rette burde, huilchet vi haffuer erfaret saa at vere, dog en saare ringe ting, saa ingen deraff

V s.219

kand haffue nogen skade, da ere wi naadigst tilfritz, at planchuerchet maa, effterdj hand derpaa haffuer giort bekostning, bliffue bestaaendis. Dog effterdj hand saadant imod eders som hans øffrigheds forbud giort haffuer, haffuer i hannomb ued retten at lade tiltale. Hafniæ den 20 junij 1639.

Sæl. Tegn. XXVI. 483.

V s.220

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons maj 28 18:28:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top