eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.492

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 218
Nummer: 492


<-Forrige . Indhold . Næste->

492.

11 Juni 1639.

Om Christianshavns Bebyggelse.

Til her Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wi bede eder och naadigst wille, at i tilholder byfogden udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn med retten nu strax at tiltale och domb hende offuer alle Kiøbenhaffns indbyggere eller och deris arffuinger saa mange, som allerrede udloffuet haffuer wor kiøbsted Christianshaffn at wille bebygge effter den affritznings formelding med deris egne hender udj, som aff os elskelig Niels Trolle till Trolholmb, wor mand, thienner, embitzmand paa wort slot Kiøbenhaffn, skall fremuisis paa tinge, naar paaeskis, och woris byfogit dennom eller deris arffuinger skall vide dereffter at opsøge, at de uden nogen videre ophold deris forundte platzer lader forferdige och bebygge inden aar och dag fra dette wort breffs dato, saafrembt forskreffne platzer till andre, som dennom wille andtage och opbygge, aff forskreffne wor lensmand ey skall forundis och det foruden all tiltale eller pengis udgifft till de andre, som platzerne første gang annammit haffuer. Medens dersom ingen enda samme platzer skulle wille andtage och bebygge, da skulle de eller deris arffuinger, som første gang platzerne haffuer annammet, eller de wederhefftige, som dem siden lougligen kiøbt haffuer, iche dis mindre vere forpligt platzen at bebygge, saafremt de iche wille lide tiltale for nam och wordering udj deris boe till samme platzis bebyggelse, saauiit louglig kiøbsted bygning (effter huer platzis leglighed) udkreffuer. Hafniæ den 11 junij 1639.

Sæl. Tegn. XXVI. 460.

V s.218

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons maj 28 18:10:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top