eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.491

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 217
Nummer: 491


<-Forrige . Indhold . Næste->

491.

7 Juni 1639.

Vor Frue Kirkes Regnskaber skulle aarlig decideres.

Til professores och borgemestere och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom wi naadigst komme udj forfaring, Wor Frues kierchis regenskaber i langsommelig tiid iche at vere forhørte, da effterdj aff saadan ophold kierchen iche ringe skade och affbrech haffuer, bede vi eder och befale, at i nu till første søgendag effter St. Hans dag førstkommendis retter eder effter at møde paa consistorio her udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn effter gammell vedtagen brug och sæduane och der samptligen foretager alle forbemelte Wor Frue kierchis regenskabber och med deris forhør til ende giører, och at j siden huer aar till samme termin och tiid samme regenskabber foretager och forhører; saafrembt nogen iche møder til stede, at de da, som tilstede kommendis worder, dog dermed till ende giøre. Hafniæ den 7 junij 1639.

Sæl. Tegn. XXVI. 456.

V s.217

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons maj 28 17:14:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top