eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.49

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 29-30
Nummer: 49


<-Forrige . Indhold . Næste->

49.

1 Marts 1618.

Borgmestere og Raad skulle aflægge Regnskab for nogle Adelsmænd og Borgere og maa i Fremtiden ikke paalægge Skatter uden Statholderens Minde.

Til borgemester och raad wdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att eptersom os offte klageligen forberettis om den store besuerringh och wdgifft, som borgerskabitt wnderthiden for ringe aarsager skyld paaleggis, tha bede wy eder och wille, attj nu strax retter eder epter att giørre rede och regenskaff, naar i der om worder thillsagtt, for nogle wore guode mend, som wy der thill wille forordne, haffue saa och ohtte aff borgerne ther wdi byenn, som forskreffne guode mend thill sig thagendis worder, for huis pendinge i thiidtt epter andenn wdaff borgerskabitt her sammestedtz wdi eders thiidtt haffue oppebaaritt och hourthill igien y thill byens nytte samme pendinge haffuer wdgiffuett eller wdgiffue laditt. Sammeledis wille wy iche, attj epter denne daugh borgerskabitt der wdi byenn nogen wdgifft skulle paalegge wden wor schattholder(!) dersammestedtz eller huem paa wore wegne

V s.29

offuer byenn befaling haffuer, hans wdthrychelig consentz och widskaff, houer epter y endeligen skall haffue eder att rette. Der met etc. Kiøbenhaffn thennd 1 martij anno 1618.

Sæl. Tegn. XXI. 286.

V s.30

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 3 12:30:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top