eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.487

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 216
Nummer: 487


<-Forrige . Indhold . Næste->

487.

29 Maj 1639.

Anders Andersen beskikkes til Sognepræst ved Holmens Kirke.

Til her Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, efftersom Holmens kierche nu leddig er, och wi gierne saae en person at haffue, huis gaffuer och skichelig liff och leffnet os vell er beuist, da bede vi eder och naadigst begiere, at i os elskelig her Anders Andersen, førrige sogneprest udj wor kiøbsted Waarde, till forskreffne Holmens kierche forfremmer, dog at alting med bøn och Guds paakaldelse skicheligen och effter ordinantzen tilgaar. Och erre wi naadigst tilfritz, at i hannom lader bekomme aarlige lige saadan genant, som os elskelig mester Niels Michelsen, førrige sogneprest till forskreffne Holmens kierche hafft haffuer, och skall hand derforuden nyde halffparten aff det w-uisse, saa lenge forskreffne mester Niels Michelsen leffuer, och naar hand ved døden affgaar, daa her Anders Andersen at nyde och beholde aarligen all den wisse och w-uisse indkomst och besolding, som forskreffne Mester Niels Michelsen hafft haffuer. Hafniæ den 29 maij 1639.

Sæl. Tegn. XXVI. 448.

V s.216

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir maj 27 20:16:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top