eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.484

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 215
Nummer: 484


<-Forrige . Indhold . Næste->

484.

10 Maj 1639.

Nedsættelse af en Søhandelsret.

Til Niels Trolle, Melchior Oldeland, Gabriel Laxmand, Frederich Gynter, Jacob Michelsen, Hans Nichelsen, Johan Bram och Floritz Reinholtsen.

C. 4. Helse eder os elskelige Niels Trolle till Trolholmb, befallingsmand paa wort slott Kiøbenhaffn, Melchior Oldeland till Trellerup och Gabriel Laxmand till Frøsleff, wore secreterere, mend och tiennere, Frederich Gynter, Tydske cantzelie foruanter, Jacob Michelsen, Hans Nichelsen, borgemestere her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, Johan Bram och Floritz Reinholtsen, borgere och induonere her sammestetz, kierligen och euindeligen med Gud och vor naade. Wi bede eder och naadigst wille saa och hermed fuldmagt giffue, at i retter eder effter hereffter at dømme udj alle sager søehandelen anlangendis, som falder enten her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, udj Øresund eller andenstedtz saauell i wort rige Norge som her udj Danmarch, om skibene hidskichis och sagerne lougligen for eder indsteffnis. Och huis j udj saa maader dømmendis vorder, at j det under eders hender och signeter giffuer fra eder beskreffuett, som i ville andsuare och vere bekiendt. Och dersom nogen aff eder for louglig forfald skyld iche kand møde tilstede, daa skall i, som tilstede kommendis worder, dog sagerne foretage och derudinden judicere som billigt och rett er, ladendis det ingenlunde. Hafniæ den 10 maij 1639.

Sæl. Tegn. XXVI. 428.

V s.215

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir maj 27 20:06:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top