eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.47

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 28-29
Nummer: 47


<-Forrige . Indhold . Næste->

47.

7 Dec. 1617.

Bestemmelse om Menigheden til Bremerholms Kirke.

Til hr. Albrett Scheill.

Christianus quartus. Wor synderlig gust tilforn. Wiider, att eptersom wy Gud aldmegtigste thill ære haffuer ladett fundere en kirche der paa wor Bremerholm, paa dett kirche disciplin disbedre wnderholdis och althingh des ordenttliger skee kunde, tha bede wy eder och wille, attj thillholder alle wore skibsfolch, capitener, schip-

V s.28

pere, styr- och baadtzmend saa och alle andre, som paa Holmen och hous floden haffuer deris thieniste att forrette, att de holder forbemelte kirche for deris rette sogne kirche, der søger sacramenterne och anden kirche thieniste epter ordinantzens indhold, och skall sognepresten samme stedtz der met forholde sigh mod dennom saa och giørre ald thend thilbørlig thieniste, som deris rett selesørger bør att giørre. Der met etc. Datum Haffniæ 7 decembris anno 1617.

Sæl. Tegn. XXI. 270.

V s.29

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 3 12:22:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top