eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.467

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 209
Nummer: 467


<-Forrige . Indhold . Næste->

467.

9 Sept. 1638.

Magistraten fritages forat dømme i en Sag fra Hertugdømmet Slesvig.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom j for os vnderdanigst haffuer ladet andrage, huorledis j tilforne skall haffue bekommet en woris naadigste befalling at dømme udj en sag anlangendis it arffuekiøb, och efftersom udj samme sag tilforn er dømbt aff en herritzfogit udj førstendomb Slesuig, huis domb staar ennu ved magt, och j derfor vnderdanigst er begierendis at motte entledigis for at dømme udj samme sag, effterdj j andgiffuer iche at vere hans offuerdommere, daa ere wi naadigst tilfritz, at j maa vere derfaare entlediget och iche videre derudinden dømme, end i effter lougen pligtige ere. Ottense den 9 septembris 1638.

Sæl. Tegn. XXVI. 345-46.

V s.209

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 19:41:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top