eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.466

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 209
Nummer: 466


<-Forrige . Indhold . Næste->

466.

27 Avg. 1638.

En tyvagtig Kvinde skal begraves i den ny Kirkegaard udenfor Nørreport.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, at efftersom sig for nogen tid forleden haffuer tildragit it tilfald her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn med it quindfolch, som skall haffue bestaallet os elskelige Frederich Gynter, woris Tydske cammer secretario, som aff en smidiedreng, som endnu [er] udj fengsell, hans bekiendelse, huilchen lychelserne effter hendis begiering haffuer opdirichet, och mange andre omstændigheder forskreffne quindfolchis skyldighed och begangne misgierning klarlig erachtis, huorfor wi aff wor kongelig macht och myndighed till sagens yderligere opliusning hende at pinis naadigst haffue [tilladt], och wi erfare hende at were hendød, thi bede wi eder och naadigst wille, at j forskreffne hendøde quindfolch udj den nye kierchegaard uden for Nørreport lader begraffue. Disligeste bede wi eder och naadigst befale, at i den smidiedreng, som haffuer vedgaaet lychelserne at haffue opdirichet, endnu yderligere med flid forhører och effter sagens beskaffenhed derpaa endelig dømmer. Hafniæ den 27 augustj 1638.

Sæl. Tegn. XXVI. 331.

V s.209

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 18:49:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top