eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.460

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 206
Nummer: 460


<-Forrige . Indhold . Næste->

460.

10 Marts 1638.

Vejen ved Langvadsdam skal istandsættes.

Til Niels Trolle.

C. 4. Wor gunst tilforn. Vid, at efftersom wi sielff nyligen haffuer erfarit Langeved dambs broe ey at vere forferdiget eller holt ved lige aff bønderne, som det paalagt er, som det sig bør, saa mand med stor besuering kand kiøre deroffuer, huilchet os och vell tilforn aff andre er klagit, daa bede wi dig och naadigst wille, at [du] bønderne, som samme broe bør at forferdige, aluorligen och strengeligen foreholder det strax at effterkomme, saafremt wi nogen tid hereffter befinder samme broe at vere saa ilde ved macht holden, de daa iche derfore wille søgis och straffis som de, der woris naadigste befalling ey haffuer achtet eller effterkommit. Och skall du sielff i ligemaade haffue i god acht, at den hereffter altid vell forferdigis och ved lige holdis. Hafniæ den 10 martij 1638.

Sæl. Tegn. XXVI. 283.

V s.206

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 18:31:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top