eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.459

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 206
Nummer: 459


<-Forrige . Indhold . Næste->

459.

15 Feb. 1638.

Om Afskedigelse af Præsterne ved Holmens Kirke og i Hollænderbyen.

Til dr. Hans Reisner.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Efftersom presten paa Holmen giøris nu fast gammell och iche vell kand forestaa Holmens kierchetieniste formedelst alderdomb, daa bede wi eder och naadigst wille, at i hannom skall fore slaa, at hand samme sin tieniste goduilligen ville resignere; wi wille hannom derimod nu strax med it canonie udj wor kiøbsted Lund forsiune och siden effter med it vicarie, naar nogen ledig vorder (effterdi de som nu ere allerede ledige ere bort forleent). Dernest efftersom os foregiffuis den Tydske prest till Hollender byen iche at haffue de gaffuer, at hans menighed aff hannom kand forbedris eller och hannom med nogen synderlig frucht høre, daa bede wi eder och naadigst wille, at i med hannom skall handle, at hand tager sig en cappelan och giører hannom den løn, hand kand leffue aff. Hadersleff den 15 februarij 1638.

Sæl. Tegn. XXVI. 279.

V s.206

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 18:12:03 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top