eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.451

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 203
Nummer: 451


<-Forrige . Indhold . Næste->

451.

28 Juni 1637.

Om en Fremmeds Optagelse i Guldsmedlavet.

Til her Corfitz Wlfeld.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, at efftersom neruerende Hans Lauch, guldsmid, vnderdanigst haffuer verit begierendis, wi naadigst wille beuilge och tilstede hannomb sig at nedersette udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn och der at suerge borgerskab och brugge sit handuerch lige ved andre guldsmidde der samme stedtz, thi bede wi eder och naadigst ville, at i lader forfare, om der iche ehr it vis tall, huor mange guldsmidde der skall vere i forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn, och dersom platz ledig ehr eller nogen vis tall ey er forordnet, at hannom daa tilstedis at suerge borgerskab och under guldsmidlaugit annammis och siden sicher at brugge sit handtuerch lige ved andre guldsmidde sammestedtz, dog at hand først billigen som andre guldsmidde, føren de tagis i laugit, sitt mester stych beuiiser och ellers udstaar i andre maader, huis deris handtuerch saaledis medfører. Glychstad den 28 junij 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 221.

V s.203

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 17:45:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top