eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.45

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 27-28
Nummer: 45


<-Forrige . Indhold . Næste->

45.

6 Avg. 1617.

Borgerne skulle gøre deres Vogne bredere.

Til borgemester och raad wdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiider, att eptersom i for nogen thid siden forleden haffuer bekommitt woris naadigstt befalingh, attj wognmendene der wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn skulle henholde, att de wdi wiellsen skulle forandre deris wogne, tha bede wy eder och wille, attj nu strax lader thillsige menige borgere och indwohner, ingen wnderthagen, der wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, att de wdi lige maade skall lade forandre och giørre deris wogne thou Sellandske allne wide imellom begge inderkantterne aff fillene(!), och att de endeligen haffuer deris wogne saaledis paa wiellsen omgiorde

V s.27

inden thou maaneder, epter att denne woris naadigst forordning ehr dennom notificerit och forkyndett. Och saa frembtt nogen der wdi byen entten aff eder selff eller aff borgerne, som sig her epter iche will accommodere, da skulle i werre thillforpligtted dennom wden nogen forhaling och wndskylling att lade thillthalle och straffe som dennom, der woris paabud iche agtte wille, saa frambtt y iche selff will stande os derfore thill rette. Chroneborg 6 augusti 1617.

Sæl. Tegn. XXI. 251.

V s.28

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 3 12:15:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top