eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.446

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 201-202
Nummer: 446


<-Forrige . Indhold . Næste->

446.

18 Maj 1637.

Undersøgelse af Eske Billes Breve i Vor Frue Kirke. Jfr. Ny Danske Magazin III. 29-30.

Til Melchior Oldeland och Christen Holck.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att os elskelige jomfrue Inger Giøe till Oxholt vnderdanigst hoes os haffuer ladit andholde hende naadigst motte beuilgis en befalling till tuende goede mend, som kunde obne en breffkiste, som staar vnder forsegling udj Wor Frue kierche her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, huorudj findis affgangen Eske Billis breffue, och der udtage it mageskiffte paa en gaard liggendis udj Jerndrup sogn, som heder Halberdtz Ry, liger paa Oszen, som forskreffne affgangne Eske Bilde aff os och cronen for magelaug haffuer bekommit, huilchen gaard hende nu er tilfalden, och det hende tilstille. Thi bede wi eder och wille, att i nu strax obner forskreffne affgangne Eske Bildis breffkiste, som staar under forsegling udj Wor Frue kierche her udj forskreffne Kiøbenhaffn, och der udtager samme mageskiffte paa forskreffne gaard, och det, saauit hende med rette allene tilkommer, imod rigtig reuers hende tilstiller, huilchen reuers

V s.201

i siden haffuer igien udj kisten at indligge och den igien forseigle. Hafniæ den 18 maij 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 191-92.

V s.202

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 16:48:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top