eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.444

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 201
Nummer: 444


<-Forrige . Indhold . Næste->

444.

12 Maj 1637.

Om Stolestaderne i Vor Frue Kirke.

Til de høylerde i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att efftersom for nogen tid aff predichestoelen effter woris naadigste befalling er affkyndett, att borgerskabbet udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn skulle fremligge deris adkomstbreffue till deris stolestæder och deris naffne at lade føre til bogs, och en deell stolesteder findis, huortill ingen haffuer sig andgiffuet, daa bede wi eder och wille, att i det ennu lader engang som effter woris naadigste befalling aff predichestolen forkynde, och saafremt de iche inden 14 dage fremkommer deris adkombst at beuiise, daa skulle de effter forordningen dennom enten igien paa nye kiøbe eller kierchevergene samme stoelestæder till andre, som dennom i behoff haffuer, at henfeste. Hafniæ den 12 maij 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 195-96.

V s.201

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 16:41:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top