eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.441

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 199-200
Nummer: 441


<-Forrige . Indhold . Næste->

441.

6 Marts 1637.

Om Bryggernes Told.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Efftersom wi naadigst komme udj forfaring, huorledis bryggerne her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn sig

V s.199

vnderstaaer uden nogen tholdseddels fremwisning at stiche ild under deris kiedle, huorudoffuer de iche udgiffue till os den thold, som de os plichtige ehre, daa paa det saadan w-ordning maa forekommis, bede wi eder och naadigst befale, att i tilholder bryggerne her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, at de endelig aduarer oldermanden for bryggerlaugit, føren de sticher ild under deris kieddell, och at deris tholdseddell ved rigtig dag och dato aff oldermanden vndertegnis, och at i forskreffne oldermand aluorlig tilholder, at hand hereffter ingen tholdseddell lader passere, som ehr offuer 4 dage gammell. Iligemaade bede wi eder och wille, att i woris tholder her udj forskreffne kiøbsted Kiøbenhaffn en vis fortegnelse paa alle rette bryggere her sammestedtz offuerleffuerer saa och paa alle dennom, som brygge till deris egit huusis behoff, huoreffter hand sig kand vide at rette. Hafniæ den 6 martij 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 167.

V s.200

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man maj 26 16:30:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top