eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.44

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 27
Nummer: 44


<-Forrige . Indhold . Næste->

44.

1 Juni 1617.

Adelspersoner, der begaa Uordner i Staden, skulle holdes arresterede i deres Boliger.

Til hr. Breda Rantzow.

Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att eptersom wy komme wdi forfaring, huorledis nogle aff woris wndersaatter aff adell, som sig wdi wor kiøbsted Kiøbenhaffn enthen wdi thienisten eller for anden deris egen werff oppeholde, sig skulle lyste lade attskillige excess och wold att øffue och bruge wdi forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn och mod des wagtt och andre indwohnere, och epterdi saadandtt y sig selff er wbilligtt och wchristeligtt, wy och pligtig ehre ehn och huer wore wndersaatter for offenttlig wold och invasiones att skytte och handtt heffue, tha bede wy eder och wille, att naar nogen aff wore wndersaatter aff adell saadanne wolsom gierninger att begaae sig wnderstaaendis worder, y tha paa woris wegne aff thennom haanden thager wdi worris frawerrelse, att de wdi deris losamentte skulle indholde, jndthill saa lenge wy(!) woris naadigste willie och resolution samme sagh belangendis ehrfarendis worder. Ladendis dett ingenlunde etc. Haffniæ thend 1 junij 1617.

Sæl. Tegn. XXI. 229.

V s.27

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 3 12:06:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top