eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.439

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 199
Nummer: 439


<-Forrige . Indhold . Næste->

439.

24 Feb. 1637.

Apothekertaxten skal rette sig efter den i Hamborg og Lybæk.

Til dr. Thomas Finche och flere professores i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor synderlig gunst tilforn. Wider, att efftersom wi naadigst aff eders vnderdanigste fremskichede erklering komme udj forfaring, att borgerne udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn sig besuerger, at medicamenter och andre specerij aff apotecherne offuer taxten settis for betalling, och det apotecherne veigrer sig udj att effterfølge taxten offuer alt formedelst dessen wlige indkiøb och tidsens wlige beskaffenhed, thi bede wi eder och naadigst wille, att i flitteligen forfarer, huorledis taxten paa saadanne vahre till Hamborg och Lybech er udj suang, och i siden effter detz erfaring en ny taxt paa forskreffne medicamenter och anden speceriis indkiøb i forskreffne woris kiøbsted Kiøbenhaffn forfatter, som taallig baade for den selgende och kiøbende kand eragtis, och iche dyrere, end det paa forskreffne steder er taxerit fore, efftersom bekostningen paa detz indførsell her i rigerne iche megit offuer den bekostning, der skeer, kand opstige; siden haffuer i at forfatte och opsette en eed for apotecherne och os vnderdanigst tillstille. Antuorskouff den 24 februarii 1637.

Sæl. Tegn. XXVI. 165.

V s.199

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 13:23:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top