eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.434

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 196-197
Nummer: 434


<-Forrige . Indhold . Næste->

434.

22 Dec. 1636.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom wi naadigst forfare først en vere død paa gaaden der udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn och nu paa nye en anden uden for en aff porterne, och endog i eder undskylde om den første iche haffuer verit beuist, saa kommer os selsomp fore, att i iche eder om alle deslige tilfelle informere, anseende eder fornemlig paaligger offuer all politie och forordning (fornemlig i denne tid den som om smitsomme siuger formelder att holde och indseende haffue); thi bede wi eder och naadigst wille, att i ved wachten och staaderkongerne den andordning giører, att uden saauell som inden byen saadan wordning sig iche mere tildrager, och att de nu strax forordnis, som saadanne siuge saauell som de i husene befengis och thill Pesthusit aff hosbonden foruisis paa en karre vell dertill bered føre kunde didhen i Pesthusitt. Och wills wi, att i det offentlig lader forkynde, att en huer kand vide uden forhalning samme vogn eller karre att bliffue megtig, saa och andre karrer eller lig-

V s.196

uogne till at føre fattige lig till den nye och andre kierchegaarde, jligemaade att i och andordner dennom, som medicamenter skulle omdrage i alle huse till de siuge, det nest Guds paakaldelse att brugge, att herefter aldelis ingen forsømmelse tagis, som i agter for os derfor att suare och staa till rette. Antuorskouff den 22 decembris 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 138. Et lignende Brev udstædtes samme Dag til Biskoppen og de Fattiges Forstandere.

V s.197

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 12:45:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top