eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.431

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 195
Nummer: 431


<-Forrige . Indhold . Næste->

431.

14 Dec. 1636.

Christoffer Pedersen skal flytte ud af sin Bod paa Børsen. Jfr. Nr. 435.

Til Niels Trolle.

C. 4. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelig Simon Surbech, borgemester udj vor kiøbsted Kiøbenhaffn, sampt hans medforloffuere for huis penge, kiøbmendene och kremmerne sammesteds, som Børsen der for Slottitt forpagtitt haffuer, till os aarligen udlegge skulle, vnderdanigst giffuer tilkiende, huorledis der skall vere for endregtig och enigheds skyld kastet lod om boederne udj forskreffne Børs, saa en huer skulle lade sig nøye med den boed, hand udj lod kunde tilfalde, och de alle att skall vere tilfrids med deris lod uden en ved naffn Christopher Pedersen, som huerchen holder arne eller disk, huilchen sig allene motuilligen derimod setter och iche dermed nøyes will, daa effterdj forskreffne Christopher Pedersen effter stadtsretten iche kand holdis for en borger, effterdj hand, som foregiffuis, holder huerchen arne eller disk der udj byen, och derfor iche med rette bøer att haffue nogen boed der paa Børsen, bede wi dig och wille, att naar du her med besøgis, du daa tilholder forskreffne Christopher Pedersen den boed, hand der sammesteds hidintill hafft haffuer, strax att ryddig giøre och fraa sig leffuere, och dersom hand sidder offuerhørrig, du daa strax lader hannom paa dett Blaa torn hensette och foruare, intill hand den ryddig giør. Antuorskouff den 14 december 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 133.

V s.195

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 12:36:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top