eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.430

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 195
Nummer: 430


<-Forrige . Indhold . Næste->

430.

8 Dec. 1636.

Det skal undersøges, hvorledes en død Kvinde har kunnet findes paa Nørregade.

Til borgemester och raad i Kiøbenhaffn.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom wi naadigst erfarer, huorledis nu nyligen skall vere funditt itt død quindfolch paa Nørregaade der udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn, daa ehr woris naadigste vilge, att i flitteligen skall forfare, om samme quindfolch, strax effter hund er befunden, er besigtitt, om hund enten aff sygdom eller anden tilfælde er død bleffuen, och i synderlighed att i erfarer, om forskreffne quindfolch iche aff en wgudelige hosbonde eller madmoder er jagtt ud aff husitt, der de haffuer fornummit hende att vere befengt med pest, i det sted de hende billigen skulle haffue hiulpitt ind udj Pesthuusitt, och att i eder herpaa med det forderligste imod os erklerer. Antuorskouff den 8 decembris 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 128.

V s.195

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 12:32:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top