eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.428

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 194
Nummer: 428


<-Forrige . Indhold . Næste->

428.

19 Nov. 1636.

De Fattige skulle have Renter af de Penge, Kongen har laant af dem.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wi bede eder och wille, att i de fattigis forstandere her udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn lader aarligen hereffter erlegge renten aff effterskreffne penge, som wi naadigst dennom skyldig ehre, nemblig rentpendinge aff trey tusende rixdaler 6 pro cento beregnit fraa den 22 nouembris 1635 till arsdagen nu førstkommendis. Disligeste itt aars rentepenge aff 515 rixdaler 6 pro cento fraa Paaske dag 1635 intill aarsdagen nestforleden. Iligemaade itt aars rentepenge aff 4240 rixdaler 6 pro cento, beregnitt fraa den 15 junij 1635 till aarsdagen nest forleden. Sammeledis itt aars rentepenge aff 2808 rixdaler 6 pro cento beregnit fraa den 1 augustj 1635 till aarsdagen nestforleden. Dett i saaledis eder till regenskab haffuer att lade føre. Hafniæ den 19 nouembris 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 123.

V s.194

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 11:44:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top