eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.423

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 193
Nummer: 423


<-Forrige . Indhold . Næste->

423.

5 Nov. 1636.

De Fattige maa faa Fødevarer fra Provianthuset istedenfor Penge, som Kongen skylder dem.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom de fattigis forstandere udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn vnderdanigst hos os haffuer ladit andholde om, att efftersom de paa de fattigis vegne herudj forskreffne wor kiøbsted Kiøbenhaffn skall haffue paa wort rentecammer en summa penge att kreffue, att naar pengene paa wort rentekammer iche ehre tilstede, de daa effter fornødenhed prouiant aff huis mistis kand aff wort Prouianthuus for itt billigt verd till de fattigis vnderholding motte bekomme, daa bede wi eder och wille, att i forskreffne de fattigis forstandere udj wor kiøbsted Kiøbenhaffn effter fornødenhed till de fattigis vnderholding lader aff wort Prouianthuus bekomme prouiant aff huis mistis kand, naar penge iche ere tilstede, huilchit i dennom i deris resterende summa igien haffuer att affkorte. Hafniæ den 5 nouembris 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 112.

V s.193

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 11:30:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top