eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.421

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 192
Nummer: 421


<-Forrige . Indhold . Næste->

421.

25 Okt. 1636.

Om Tilsyn med at Forpagtningsafgiften af Børsen udredes i rette Tid.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wid, att os elskelige Simen Surbech, borgemester her udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, Werner Cloumand, Peder Musfeld och Johan Wust vnderdanigst haffuer tilforpligtitt dennom aarligen udi 3 aar paa wort rentecammer att skall erligge pendinge [paa] kiøbmends och kremmeres vegne her udj byen till forpagtning aff Børsen tolf tusende specie daller till tuende terminer, den første 1000 rixdaler till Paaske førstkommendis 1637 och de andre till Michaelis nest effter, och saaledis udi tuende effterfølgende aar 1638 och 1639; thi bede wi eder och wille, att i flittig opsigt haffuer, att samme penge udi rette tide erlagt bliffuer, som i agter att suare till. Hafniæ den 25 octobris 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 99.

V s.192

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 11:22:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top