eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.411

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 187-188
Nummer: 411


<-Forrige . Indhold . Næste->

411.

15 Maj 1636.

Johan Ettersen slipper med en Bøde for ulovlig Hvalfangst.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom for os vnderdanigst er andragit, att os elskelige Johan Ettersen, borger udi wor kiøbsted Kiøbenhaffn, skall ved hans udskichede haffue ladit fange huall inden for de 72 grader under vort land Norge, som er imod os elskelige Johan Brams octroy, och forskreffne Johan Ettersen sig dog undskylder, att forskreffne Johan Brams priuilegier iche for hannom skall vere forkynt, daa ere wi naadigst tilfreds med, att hand till os skall udgiffue j rixort for huer tønde thran, som hand i samme maader erverffuet haffuer, och siden for widere tiltaale att mue forskanis, be-

V s.187

dendis eder och naadigst wille, att i samme penge hos hannom fordrer och annammer och os till regenskab fører. Haffniæ den 15 maij 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 34.

V s.188

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn maj 25 08:21:29 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top