eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.41

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 26
Nummer: 41


<-Forrige . Indhold . Næste->

41.

2 Nov. 1616.

En Kvinde fra Jylland indsættes i Tugthuset.

Til H. Breda Randzow R.

Christianus quartus. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att eptersom os elskelige fru Margrette Lange thill Engelstholm, affgangen Knud Brahes effterleffuerske, wnderdanigst aff os haffuer wærrett begerendis, att wij naadigst wille bewilge, att en quindis person paa hindis goudtz, som sig møgett wskickeligen haffuer forhandlett, motte indthages der wdi Thugthusitt der wdi wor stad Kiøbenhaffn, tha bede wy eder och wille, att naar i her med besøgis, i da dett saaledis lader forordne, att forskreffne quindis person der wdi thugthusitt bliffuer ahnnammett. Der met etc. Schanderborgh thend 2 novembris anno 1616.

Sæl. Tegn. XXI. 191.

V s.26

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 3 11:57:33 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top