eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.408

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 186
Nummer: 408


<-Forrige . Indhold . Næste->

408.

23 April 1636.

Det beskikkede Nævn skal straks afsige Kendelse i Sagen om Grønnegaards Havn.

Til rentemesterne.

C. 4. Wor gunst tilforn. Efftersom i effter woris naadigste befalling haffuer tilforordnet 8 wuillige dannemend, nemlig capitain Villom Effuertsen, skipper Hans Thorkelsen, styrmand Anders Pedersen, Christen Bentsen, Hans Hoffmand, Hendrich Krøster, Jacob Madsen och Hans Jensen, som kunde grandske och kiende imellom wore kiøbsteder Kiøbenhaffn och Christianshaffn och deris haffner och 1)       belangende Grønnegaardshaffn med videre woris naadigste befallings indhold, och wii herhos naadigst erfarer saadant ennu iche att vere effterkommet, medens sligt till viis (sic) resolution paa nogen tid haffuer opsatt, daa bede wi eder och naadigst wille, att j dennom skall tilholde, att de strax och uden videre ophold woris naadigste befalling effterkommer och fraa dennom giffuer beskreffuet huis de herudinden giør; saa frembt nogen ey till stedenn møder, daa skall dog de fleste vota agtis, anseendis sligt ingen opsettelse bør eller skall haffue. Haffniæ den 23 aprilis 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 26.

__________

1) Her er aaben Plads til et Ord.

V s.186

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 12:50:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top