eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.400

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 182
Nummer: 400


<-Forrige . Indhold . Næste->

400.

7 Jan. 1636.

Søholm skal overtages af Lensmanden, indtil Steffen Rohde har faaet sit Tilgodehavende hos Fru Sofie Rantzau.

Til Tygge Brahe.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom du nogen tid forleden haffuer bekommet voris naadigste befalling at skulle antage Mogens Gyldenstierns gaard Søehollm med desz tilliggendis goedtz och den beholde, indtill osz bleff erlagt 10000 specie daler, wi thill Steffan Rohde, borger och jnduohner vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, haffuer offuerdraget, och os elskelig fru Sophia Rantzow siden at haffue bekommet voris naadigste missive forskreffne Steffan Rohde forskreffne summa penge at skulle contentere, huilchet iche er effterkommet, da bede wi dig och wille, at du same Søehollm gaard med desz tilliggendis goedtz i haand beholder, indtill forskreffne Steffan Rohde deraff bekommer forskreffne summa penge med desz rente 6 pro cento fra den tid, du først bekomb same voris naadigste missive, och indtill hand fuldkommeligen hoffuidtsummen med desz effterstandende rente bliffuer contenterit. Datum Coldinghuus den 7 januarij 1636.

Sæl. Tegn. XXVI. 1.

V s.182

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 12:01:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top