eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.40

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 25-26
Nummer: 40


<-Forrige . Indhold . Næste->

40.

13 Juli 1616.

Vognmændene skulle gøre deres Vogne bredere.

Til borgemester och raad vdi Kiøbenhaffn.

Christianus quartus. Wor gunst tilforn. Wiid, att efftersom wij paa nogle stæder her vdi riget naadigst haffuer ladett forordne, att wogenne wdi wiiellsen skulle forandris, tha bede wy eder och wille, att y wdi lige maade hennholder wognemendene der vdi byen, att de ochsaa her effter giøre dieris wogne saa wiie, att der er thoe Siellandske allne emellom begge inderkantherne aff fiellene, saa att di inden S. Martini dag først kommendis saaledis haffuer dieris wogne

V s.25

ferdige, och dersom nogen dervdinden findis moduillige och forsømmelige, att y da dennem derfore lader straffue, som weed bør. Der med etc. Datum Cronneborg thennd 13 julij anno 1616.

Sæl. Tegn. XXI. 179.

V s.26

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre maj 2 20:25:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top