eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.396

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 180-181
Nummer: 396


<-Forrige . Indhold . Næste->

396.

27 Dec. 1635.

Der skal gøres Undersøgelse om Grønnegaards Havns Udstrækning.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, efftersom vore commissarier, som nest forleden sommer vaare thilforordnede at grandske och kiende imellom vore kiøbsteder Kiøbenhaffn och Christianshaffn om deris haffner och fortoch, haffuer belangende Grøngaards haffn sagen hedenfundet thill 8 wuillige dannemend, och at de paa aastederne komme skulle och effter huer partis documenter och vidnisbyrd same Grøngaards haffn des grendtzer och begrib uduise, paa det forbemelte commission videre kunde foretagis och forrettis, da

V s.180

bede vi eder och naadigst ville, atj lader otte vuillige mend med forderligste opkreffuis same Grøngaardtz haffns rette begrib och aasteder, som forbemelt er, at vduise och siden fra sig giffue beskreffuen, som de ville ansuare. Hadersleffhuus den 27 decembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 480.

V s.181

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 11:46:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top