eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.394

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 180
Nummer: 394


<-Forrige . Indhold . Næste->

394.

19 Dec. 1635.

Der maa udleveres nogle Kanoner til den grønlandske Handel.

Til Christoffer Suench.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelige Johan och Gøttart Bram, borgere och jnduohnere vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst er begierendis thill laans aff vort Tøyghus at motte bekomme 16 eller 20 jernstycher thill deris skibis vdrystning paa Grønland, da dersom saadan stycher findis och paa voris egen skibe iche brugis och behøffuis, ere vi naadigst tilfredtz, at du dennem saa mange laaner, dog attu aff dennem skall tage deris revers, at, saa fremt same stycher effter deris giort och endt reyse iche igien bliffuer indleffueritt, de da dennem skall strax betale, och skall du nu med dennem accordere huad de for huert hundrede pund skall giffue aff same stychers wegtt. Hadersleffhuus den 19 decembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 476.

V s.180

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 11:39:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top