eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.393

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 179
Nummer: 393


<-Forrige . Indhold . Næste->

393.

5 Dec. 1635.

Det skal undersøges, om Johan Ettersen har brugt ulovlig Hvalfangst.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Efftersom os elskelige Johan och Gøtter Bram vnderdanigst sig beklager, huorledis Jehan Ettersen, borger i vor kiøbsted Kiøbenaaffn, imod voris naadigste dennem meddeelte obne breff och privilegie sig skall haffue vnderstaaet at bruge hualfang norden for 67 grader och de limites, som deris privilegier dennem tilegner, da bede wi eder och ville, attj befaler byfogden der i vor kiøbsted Kiøbenhaffn der paa at thale, och saa fremt forskreffne Jehan Ettersen der befindis at haffue fisket, at hand da staar derfore thill rette, mens saa fremt at hans folch aff veir och vind der allene ere inddreffne och ingen fang der beganget haffuer, at hand da strengeligen advaris och tilholdis en anden gang for slig vndskyldning att endholde, anseende Island viitt fra de steder er beliggende. Othenseegaard den 5 decembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 472.

V s.179

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 09:10:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top