eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind V > nr.384

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: V
Side: 177
Nummer: 384


<-Forrige . Indhold . Næste->

384.

7 Nov. 1635.

En Antegnelse i Jakob Mikkelsens Toldregnskab maa passere.

Til rentemesterne.

Christianus qvartus. Wor gunst tilforn. Wider, att efftersom os elskelige Jacob Michelsen, borgemester her vdi vor kiøbsted Kiøbenhaffn, vnderdanigst for os haffuer ladet andrage, huorledis hannem vdi hans regenskab fra anno 1623 och til 1624, der hand naadigst vaar betroedt Toldboden hersamestedtz, till antegnelse giort, at hand os elskelige Johan Bram 8766 rix daler effter ordinantze vdi mynt for huer daler 6 Mk. och 5 Sk. leffuerit haffuer, och formenis hannem iche videre end sex Mk. vdi mynt at haffue burt vdgiffue, och forskreffne Jacob Michelsen foregiffuer richsdalleren da 6 Mk. och 6 Sk. at haffue offueralt gieldt, vnderdanigst begierendis same antegnelse hannem at motte vdgiøris. Da effterdi wi ingen skade lid haffuer, bede wi eder och naadigst ville, attj hannem same antegnelse vdgiører. Hafniæ den 7 novembris 1635.

Sæl. Tegn. XXV. 465.

V s.177

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør maj 24 08:45:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top